3. neděle postní

Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“

Viz Jn 4,5-42