2.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Srdečně zvu na živé vysíláni:

Neděle 24.1.2021 – 8.00 hod.

S ohledem na vládní opatření (od Neděle 27.12) v souvislosti s epidemií COVID-19 informují, že:

– bohoslužby se konají s účastí rodiny, která má Mši sv. (nahlaste mi, prosím, počet osob. Zavolejte na číslo: 603487506).Další osoby na doplnění počtu účastníků do 10% kapacity sedících míst, ve všední dny -není nutno hlásit.
– dodržujte  epidemiologická opatření (roušky a odstupy, při vstupu si, prosím, dezinfikujte ruce ).

Drazí farnici, chci Vám připomenout, že zase platí Dispens (zproštění povinnosti) od nedělní účasti na mši sv.

Prožijte nedělní den Páně v rodině na modlitbě, četbě Písma sv. a ve sledování mše sv. pomocí moderní techniky (internet, televize, rádio).