22. neděle v mezidobí

„Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo.“

Viz Lk 14,1.7-14


SVÁTEK
Sestavuji aktuální kalendář ...