7. neděle v mezidobí

Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. […] Tak budete syny svého nebeského Otce. […] Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Viz Mt 5,38-48


SVÁTEK
Sestavuji aktuální kalendář ...