OPRAVA BOČNÍHO OLTÁŘE

Boční oltář našeho kostela je restaurován díky pomoci farníků a příspěvku Fondu kultury Zlínského kraje.Děkujeme!

TOPlist

Slavnost Nejsvětějši Trojice

„Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve, než povstala země. […] … den co den jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi.“

Viz Př 8,22-31


SVÁTEK
Sestavuji aktuální kalendář ...