13. neděle v mezidobí

„Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma.“

Viz Lk 9,51-62


SVÁTEK
Sestavuji aktuální kalendář ...