OPRAVA BOČNÍHO OLTÁŘE

Boční oltář našeho kostela je restaurován díky pomoci farníků a příspěvku Fondu kultury Zlínského kraje.Děkujeme!

TOPlist

30. neděle v mezidobí

„Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili…“

Viz Lk 18,9-14