17. neděle v mezidobí

„Abrahám stále ještě stál před Hospodinem. Abrahám přistoupil a pravil: „Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je v městě padesát spravedlivých…“
[…]
„Nezahubím kvůli deseti.“span>

Viz Gn 18,20-32