2. neděle velikonoční

„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“
Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.
Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
(…)
Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“

Viz Viz Jan 20,19-31


SVÁTEK
Sestavuji aktuální kalendář ...
POZVÁNKA