2. neděle adventní

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia…
[…]
Připravte cestu Pánu!

Viz Lk 3,1-6