32. neděle v mezidobí

Mnoho boháčů dávalo mnoho.
Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů.

Viz Mk 12,38-44