28. neděle v mezidobí

On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc… […] Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“

Viz Mk 10,17-30


SVÁTEK
Sestavuji aktuální kalendář