11. neděle v mezidobí

Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno;
ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak.“

Viz Mk 4,26-34


SVÁTEK
Sestavuji aktuální kalendář