12. neděle v mezidobí

Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. (…) Nebojte se… Máte větší cenu než všichni vrabci.

Viz Mt 10,26-33