CO JE MISIJNÍ KLUBKO?

Když člověk zůstane sám, je mu smutno. Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí.

A heslo je: „Děti pomáhají dětem.“ 

Protože podporujeme zakládání misijních skupinek (Klubek) v místě bydliště dětí, jsme s dětmi ve spojení hlavně skrze dospělé vedoucí, kteří od nás pro svou skupinku vše potřebné dostanou.  Ve farnostech, rodinách, družinách, skautských oddílech či školách tak vznikají „Misijní klubka“, skupinky dětí, které mají například svoji klubovnu, hymnu, vlajku, modlitbu, jméno i své místo ve farnosti. Spojují se tak s obrovským počtem dětí různých zemí a v celém světě na ně denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů. Bylo by hezké, kdyby v každé škole a farnosti misijní skupinka dobře pracovala.
Do Misijního klubka se mohou přihlásit všechny děti do patnácti let (starší totiž patří do Misijního klubu) a to nejlépe po skupinách, za které zodpovídá vždy dospělý vedoucí. Ten v přihlášce uvede kontakt na sebe a počet dětí ve skupině. Chceš patřit do Misijního klubka i Ty?

Členstvím v Klubku se zavazuješ:

Každý den k modlitbě Zdrávas Maria za misie.

Každý týden k ušetření finanční částky v hodnotě jednoho bonbónku, který si odřekneš (Misijní bonbónek).

Dále se budeš snažit misionářovat například pomocí hlavního programu pro misijní výchovu dětí MOST. Vyšlo již více čísel a jsou k dispozici v národní kanceláři PMD, na katechetických centrech, u diecézních ředitelů PMD.

Můžeš i soutěžit, vzdělávat se a dozvídat se zajímavosti o dětech ze všech kontinentů, získávat různé misijní materiály, např. časopis Duha, Misijní kalendář, pohledy a obrázky z misijního světa.

Zapoj se do pravidelných misijních akcí.

Spolehlivě pomůžeš chudým kamarádům na misiích!

 

Podrobnější informace můžete nalézt na www stránkách PMD : http://www.missio.cz/clenstvi/misijni-klubko/