MODLITBA ZA MISIE

Ježíši můj, mám Tě rád,

jsi můj věrný kamarád.

Má modlitba k tobě letí,

prosím Tě za všechny děti.

Potřebným chci pomáhat,

lásku, radost rozdávat.

Pane, Bože při mně stůj,

chci být misionář tvůj.

Svatá Maria, Královno nebe,

o mocnou ochranu prosíme Tebe.

Amen.

DĚTI