MISIJNÍ KLUBKO AKTUALITY

– Misijní jarmark ve Štítné nad Vláří na FACEBOOKU

– Misijní jarmark ve Štítné nad Vláří

– Odkaz na stránky PMD, kde je o naší akci „PUTOVÁNÍ PO MISIJNÍCH ZEMÍCH“ napsáno

– PUTOVÁNÍ PO MISIJNÍCH ZEMÍCH – Zde se můžete podívat na fotky…

– PŘÍPRAVA NA MISIJNÍ KONGRES (4)

– PŘÍPRAVA NA MISIJNÍ KONGRES (3)

– DOPIS PRO MISIJNÍ KLUBKA

–  MISIJNÍ POUŤ

– Odkaz na stránky PMD, kde je o naší akci „Misijní Jarmark“ napsáno

– MISIJNÍ JARMARK

– Odkaz na stránky PMD, kde je o naší akci „Velikonoční pohled“ napsáno

– VELIKONOČNÍ POHLED PRO MISIE

– PŘÍPRAVA NA MISIJNÍ KONGRES (2)

– DOPIS MISIJNÍM KLUBKŮM -březen 2016

– Všem dětem z našeho Misijního klubíčka, které si díky odříkání sladkostí skládali do misijní pokladničky penízky a tak nastřádali krásnou částku 2.400,- Kč, která byla zaslána na Papežská misijní díla, jako pomoc dětem v chudých zemích, upřímné Pán Bůh zaplať!
 
– DOPIS MISIJNÍM KLUBKŮM

– PŘÍPRAVA NA MISIJNÍ KONGRES

V sobotu 26.12.2015 na závěr hrubé mše svaté proběhl v našem farním kostele slavnostní obřad přijímání nových členů do Misijního klubíčka. O.Ondřej vyzval 15 dětí, které chodí do klubíčka, aby přišli dopředu k oltáři, kde složily slavnostní slib. Pak jim O.Ondřej rozdal členské průkazy a jako dárek dostaly šátky z Papežského misijního díla, které symbolizují jejich touhu a slib, že budou věnovat svůj čas, energii a úsilí k šíření poselství o Ježíši mezi dětmi a že v rámci PMDD budou pomáhat chudým dětem v misijních zemích.

Všem novým členům PMDD upřímně gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů.
(Martina Bařinková, vedoucí MK)

Zde se můžete podívat na fotky…