AKTUALITY

 
( 22.4. – 29.4.2018 )

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na kostel (na opravu Kazatelny), které činily: 25.298,- Kč a na sbírku na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu- 10.753,- Kč!

 

2. V pondělí po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

 

3. Ve středu srdečně zvu na Mši sv. za úrodu – o požehnání pro všechny zemědělce, zahrádkáře a včelaře a po Mši sv. na modlitbu za úrodu na přímluvu sv. Marka.

 

4. Ve středu v 19.25 hod. – na faře – setkání celé Farní Rady.

 

5. Ve čtvrtek 26.dubna v 17.00 hod. na faře ve Valašských Kloboukách – děkanátní setkání katechetů.

 

6. V pátek 27.4. začneme duchovní přípravu na pouť k poctě sv. Josefa – modlitbou novény.

 

7. Drahé ženy a dívky! Obracím se na vás s prosbou o pomoc pří jarním úklidu našeho kostela před pouti. Úklid proběhne v sobotu 28.4. od 14.00 hod. Pán Bůh zaplať za vaši ochotu a pomoc!