AKTUALITY

( 28.2.- 7.3.2021 )

1. S ohledem na vládní opatření (od Neděle 27.12) v souvislosti s epidemií COVID-19 informují, že: bohoslužby se konají s účastí rodiny, která má Mši sv. (nahlaste mi, prosím, počet osob. Zavolejte na číslo: 603487506).

Další osoby na doplnění počtu účastníků do 10% kapacity sedících  míst – se vždy na středeční, páteční a nedělní mi přihlásí (telefonický, emailem anebo SMS). !!!

 Mše sv., které v pořadu bohoslužeb nemají určenou hodinu – sloužím soukromě.

Dodržujte epidemiologická opatření (roušky a odstupy, při vstupu si, prosím, dezinfikujte ruce ).

V lavicích jsou označena místa k sezení. Členové rodiny žijící v jedné domácnosti mohou sedět společně !!!

 

2. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na „Haléř sv. Petra, které činili: 15.955,- Kč!

 

3. Svaté přijímání. (venku u hlavního vchodu do kostela).
V neděli 28.2.2021 – od 8.50 – 9.10 hod.
Ve středu 3.3.2021 – od 16.30 – 16.45 hod.
V neděli 7.3.2021 -od 10.00 – 10.20 hod.

 

4. Dle výzvy biskupů, chci Vás poprosit a povzbudit: zůstávejme, každý večer ve 20.00 hod. propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie a za naše rodiny.

 

5. Možnost návštěvy kostela.
Kostel zůstává otevřený každý den k soukromé modlitbě od 8.00 do 16.00 hod. V kostele je vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci.

 

6. Prožíváme v Církvi Rok sv. Josefa. Na základě Dekretu Apoštolské penitenciárie, jímž se uděluje daru zvláštních odpustků při příležitosti Roku svatého Josefa – budeme mít možnost v naší farnosti každou středu (je to v Církvi den zasvěcený sv. Josefu) – na konci Mše sv. tyto odpustky získávat.
Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří stav milosti posvěcující – to je být po svaté zpovědi, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
Více o možnostech získávání odpustků v roce sv. Josefa na naších webových stránkách: víz hlavní Menu – ROK SV. JOSEFA.

 

7. POSTNÍ AKTIVITA 2021
Jako každý rok, tak i letos se v naší farnosti uskuteční postní aktivita. Jejím cílem je tentokrát duchovní obnova farnosti a také osvěžení nejen naší duše, ale i těla. Na různých místech v přírodě (podrobný popis rozpisu těchto míst, najdete na našich webových stránkách nebo na nástěnce) bude symbolicky umístěno sedm různých úmyslů modlitby, které jsou zaměřeny na různé oblasti života ve farnosti. (za rodiny v krizi, za děti a mládež, za staré a nemocné, za duchovní obnovu, za kněžská a řeholní povolání z naší farnosti, za ukončení pandemie, za vdovy/vdovce a za osamělé/rozvedené).
Věříme, že si díky tělesné i duchovní námaze, kterou vynaložíme, ale i díky odhodlání a důvěře v Pána, si letos vyprosíme mnoho milostí, které přinesou užitek nejen nám osobně, ale i celé farní rodině. Vice zde…

 

8. Milí farníci, upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem do farní poštovní schránky anebo na náš farní účet (3221804399/0800)!

 

9. Vzadu kostela jsou k vyzvednutí modlitební úmysly pro skupinky o.Pia pro tento měsíc.

 

10. Postní almužna. Jde o dobrovolnou duchovní formaci věřících, kdy to, co si odřekli během postu, mohou věnovat v podobě peněžité Postní almužny na pomoc bližním v nouzi. Tyto dary budou použity prostřednictvím Charity na pomoc potřebným.
Pokladničky si vyzvednete v kostele (vzadu) a také v předsíní.