AKTUALITY

 
( 17.6. – 24.6.2018 )

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na kostel (na opravu Kazatelny)!

 

2. V rámci duchovní přípravy na biřmování se budeme modlit před každou Mši sv. Modlitbu růžence na úmysl Biřmovanců.
Prosím ty, kdo vedou modlitbu růžence, aby vždy na začátků vzpomněli úmysl: „Za dary Ducha sv. pro naše biřmovance“.

 

3. Ve středu po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

 

4. Příležitost ke Sv. Smíření pro biřmovance, jejích rodiče, kmotry a příbuzné:
• Ve středu 20.6.– od 17.30 hod.
• V pátek 22.6. – od 16.00 hod.

SVÁTEK
Sestavuji aktuální kalendář