AKTUALITY

( 13.10. – 20.10.2019 )

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na restaurování souborů barokních soch z našeho kostela!
 

2. Farní kancelář a knihovna bude tento týden zavřena. V nutném případě se obraťte na Farní Úřad ve Slavičíně – ( mob.731919369 ).
 

3. V pondělí 14.10.2019 v 16.00 hod. ve třídě u fary bude setkání Misijního klubíčka. Zveme i nové členy z řad dětí od 1. do 5. třídy, kteří chtějí pomáhat chudým dětem. Všichni jste vítáni!
 

4. V tomto týdnu srdečně zvu k modlitbě růžence:
Po 14.10. = Záhumení
St 16.10. = Březová + Výpusta + Brálová
Pá 18.10. = děti (růženec bolestný) růženec za misie

 

5. Pozvánka na noční bdění. Podle výzvy papeže Františka letos máme mimořádný misijní měsíc. 18. října Vás proto srdečně zveme na „Misijní modlitební Vigilii“. Začátek v 18.15 hod. – večerem modliteb a chvál.
Pokračováním bude Noční modlitební bdění před vystavenou Nejsvětější Svátosti, které skončí v sobotu ráno v 6.45 hod.

 

6. V sobotu 19.10. prosím o pomoc brigádníky na úklid půdy kostela- odstranění netopýřího trusu. Začátek práci v 9.00 hod. Vezměte si se sebou nějaký kýbl a lopatku (lopatu). Pán Bůh zaplať za Vaši ochotu a pomoc!

 

7. Příští neděli bude Misijní neděle. Všechny bych chtěl pozvat a povzbudit k aktivnímu prožití této události. Můžeme se zapojit do: „Misijní modlitební Vigilii“ v pátek anebo pečení misijního koláče ( v sobotu 19.října od 15.00 – 16. hod. –budeme Vás čekat s hotovými výrobky ve třídě u fary ). Budeme mít také možnost finančně podpořit dílo Misií – darem na sbírku pro Misie 20.10).
 

8. V sakristii je možno si zakoupit katolické kalendáře na příští rok: stolní a na čtení.