AKTUALITY

( 31.5. – 7.6.2020 )

1. Milí farníci,
s ohledem na nový vývoj situace (zmírňování zákazů vlády) – věnujte pozornost novým opatřením v naší farnosti, která jsou uvedená

Z D E…

 

2. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na kostel, které činili: 33.536,- Kč!

 

3. Příležitost ke Sv. Smíření ve farním kostele: ( Prosím, dodržujte hygienické zásady při čekání na svátost smíření –dezinfekce rukou, roušky na obličeji, dodržování odstupu).

Pondělí 17.55 – 18.25
Středa 17.55 – 18.25
Čtvrtek 17.55 – 18.25
Pátek 16.30 – 17.10

 

4. Ve středu 3.6. v 15.30 hod. v kostele – setkání dětí, které se připravují na 1.Sv. Přijímání. S každým dítětem, prosím, ať přijde jeden s rodičů! Těším se na Vás!

 

5. V tomto týdnu máme první pátek. Jako obvyklé Vás zvu na modlitbu před Nejsvětější Svátosti.
Vzadu kostela, na boku zpovědnice, jak se běžně zpovídá – se můžete zapisovat na konkrétní půl hodinu adorace. Pro nás to bude zároveň jistota, že někdo v tu dobu bude v kostele.

 

6. V pátek 5. června od 8.30 hod. navštívím nemocné, které prosím nahlaste do středy v sakristii.

 

7. Vzadu kostela jsou k vyzvednutí modlitební úmysly pro skupinky o. Pia na tento měsíc.

 

8. Příští nedělí 7.6. – prosím všechny, kdo se účastnili akce „postní almužna“, ať donesou pokladničky do kostela a položí je na bočním oltáři přede Mši sv. Pán Bůh zaplať za Vaše dary!