AKTUALITY

( 17.11. – 24.11.2019 )

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na předepsanou sbírku na Charitu!

 

2. V pondělí po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

 

3. Ve středu 20.11. po večerní Mši sv. na faře (18.10. hod.) – Formační setkání rodičů dětí, které se připravují na 1.Sv.Přijímání. Přítomnost jednoho z rodičů je povinná!

 

4. Ve čtvrtek 21.11. od 17.00 hod. v budově Orlovny v Brumově – povedu děkanátní setkání katechetů.

 

5. V sakristii je možno si zakoupit katolické kalendáře na příští rok: stolní a na čtení.