AKTUALITY

 
( 15.7. – 22.7.2018 )

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na kostel (na opravu Kazatelny)!

 

2. Farní knihovna bude po celou dobu prázdnin ( červenec a srpen ) zavřena.

 

3. Ve středu po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.