AKTUALITY

( 11.4.- 18.4.2021 )

1. S ohledem na vládní opatření (od Neděle 27.12) v souvislosti s epidemií COVID-19 informují, že: bohoslužby se konají s účastí rodiny, která má Mši sv. (nahlaste mi, prosím, počet osob. Zavolejte na číslo: 603487506).

Kdo  se chce zúčastnit Mše sv. jako „doplnění do počtu“ – musí se přihlásit (telefonický, emailem anebo SMS).

 Mše sv., které v pořadu bohoslužeb nemají určenou hodinu – sloužím soukromě.

Dodržujte epidemiologická opatření (respirátory a odstupy, při vstupu si, prosím, dezinfikujte ruce ).

V lavicích jsou označena místa k sezení. Členové rodiny žijící v jedné domácnosti mohou sedět společně !!!

 

2. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na předepsanou sbírku na Seminář, které činili: 20.245,- Kč!

 

3. Svaté přijímání. (venku u hlavního vchodu do kostela).
V neděli 11.4.2021 – od 10.05 – 10.20 hod.
Ve středu 14.4.2021 – od 16.30 – 16.40 hod.
V neděli 18.4.2021 – od 8.50 – 9.10 hod.

 

4. Dle výzvy biskupů, chci Vás poprosit a povzbudit: zůstávejme, každý večer ve 20.00 hod. propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie a za naše rodiny.

 

5. Možnost návštěvy kostela.
Kostel zůstává otevřený každý den k soukromé modlitbě od 8.00 do 17.00 hod. V kostele je vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci.

 

6. Prožíváme v Církvi Rok sv. Josefa. Na základě Dekretu Apoštolské penitenciárie, jímž se uděluje daru zvláštních odpustků při příležitosti Roku svatého Josefa – budeme mít možnost v naší farnosti každou středu (je to v Církvi den zasvěcený sv. Josefu) – na konci Mše sv. tyto odpustky získávat.
Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří stav milosti posvěcující – to je být po svaté zpovědi, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
Více o možnostech získávání odpustků v roce sv. Josefa na naších webových stránkách: víz hlavní Menu – ROK SV. JOSEFA.

 

7. Milí farníci, upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem do farní poštovní schránky anebo na náš farní účet (3221804399/0800)!Za všechny dobrodince odsloužím Mši sv. soukromě ve čtvrtek 15.4.2021.