AKTUALITY

( 16.5.- 23.5.2021 )

1. S ohledem na vládní opatření (od Pondělí 26.4.2021) v souvislosti s epidemií COVID-19 informují, že:

– Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit bez omezení za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy (2m)-(s výjimkou členů domácnosti)  a dezinfekce rukou (před vstupem do vnitřního prostoru).
 

2. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na kostel!

 

3. V pondělí po večerní Mši sv. – modlitba breviáře.

 

4. Ve středu 19.5. v 19.10 hod. na faře – ponaučení před Křtem.

 

5. Milí farníci, upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem do farní poštovní schránky anebo na náš farní účet (3221804399/0800)!

 

6. Prožíváme v Církvi Rok sv. Josefa. Na základě Dekretu Apoštolské penitenciárie, jímž se uděluje daru zvláštních odpustků při příležitosti Roku svatého Josefa – budeme mít možnost v naší farnosti každou středu (je to v Církvi den zasvěcený sv. Josefu) – na konci Mše sv. tyto odpustky získávat.
Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří stav milosti posvěcující – to je být po svaté zpovědi, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
Více o možnostech získávání odpustků v roce sv. Josefa na naších webových stránkách: víz hlavní Menu – ROK SV. JOSEFA.

 

7. Udělování Sv. Smíření tento týden:
Pondělí: 17.30 -17.50 hod.
Středa: 17.40-18.10 hod.
Pátek: 16.40 -17.10 hod.

 

8. V sobotu 22.05. jste všichni srdečně zváni do našeho kostela na Vigilii Seslání Ducha sv.!!! Začátek v 19.30 hod.

 

9. Příští neděli 23.5. bude předepsaná sbírka na církevní školství!