AKTUALITY

( 21.4 – 28.4.2019 )

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na předepsanou sbírku na Seminář!

 

2. Milí farníci, děti z misijního klubíčka pro Vás vyzdobily velikonoční svíčky, které si můžete zakoupit na bočním oltáři. Zakoupením svíčky podpoříte chudé děti v misijních zemích. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc.

 

3. V úterý po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

 

4. O. Arcibiskup nás zve na Velehrad dne 11.května ( v sobotu ) na „Prosebnou Pouť“ za obnovu rodin a duchovní povolání. Prosím, abyste se přihlašovali v sakristii do příští neděle 28.4., kvůli zajištění autobusu. Pouť bude dopoledne! Pojedeme v 8.30 hod. ( v 10.15 – bude Mše sv. po které bude Adorace a požehnání ). Ukončení ve 12.00 hod.

 

5. Ve středu 24.4. –po večerní Mši sv. – setkání skupinek o.Pia na Penzionu.

 

6. Ve čtvrtek 25.4. v 18.00 hod. na faře –setkání rodičů dětí, které se připravují na 1.Sv.Přijímání. Přítomnost jednoho z rodičů je povinná!

 

7. V pátek 26.4. začneme duchovní přípravu na pouť k poctě sv. Josefa – modlitbou novény.

SVÁTEK
Sestavuji aktuální kalendářPOZVÁNKA