AKTUALITY

( 16.6. – 23.6.2019 )

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na restaurování souborů barokních soch z našeho kostela!

 

2. Ve středu po večerní Mši sv. – modlitba breviáře.

 

3. Ve čtvrtek 31.5. Vás srdečně zvu na oslavu Božího Těla. Mše sv. začne v 17.30 hod. v kostele a následně půjdeme průvodem po návsi. Prosím o výzdobu oken po cestě průvodu.
Květiny pro družičky můžete přinášet ve středu od 15.00 hod. do 19.00 hod. do přístřešku u třídy a také ve čtvrtek během dne.

 

4. V pátek 21.6. od 16.00- 17.15 hod. na faře – prosím rodiče děti, které přistoupily k 1.Sv.Přijímání o vrácení zapůjčených obleků.

 

5. V sakristii anebo na faře si můžete zakoupit DVD z poutě na horu Butkov.

 

6. Skautské středisko Štítná nad Vláří ve spoluprací se Štítenskou farnosti a žáky 9.ročníků Vás zve na zábavné odpoledne pro děti. Začátek v neděli 23.6 od 14.00 hod. v areálu hřiště TJ Štítná nad Vláří. Pro děti je připravena Pohádková cesta a spousta dalších her. Součástí akce bude opékání špekáčků (z vlastních zásob). Občerstvení zajištěno. Přijďte a bavte se dobře…

 

7. Drazí rodiče dětí, které půjdou do 1 tř. ZŠ. Vzadu kostela si můžete vyzvednout přihlášky do Křesťanské výchovy (do náboženství). Vyplněné a podepsané přihlášky oběma rodiči, doneste na faru anebo do sakristie do 30.6.!
 

8. Dne 29.června se bude konat 1. štítenský benefiční běh pro neziskovou organizaci Bez mámy, z.s.
Pozvěte svoje známé, přijďte si společně zaběhnout/projít 5km nebo 10km okruh a podpořte tím dobrou věc. Podrobnosti na plakátku ve vývěsce anebo na internetových stránkách. Všichni jste srdečně zváni!