AKTUALITY

( 15.12. – 22.12.2019 )

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na restaurování souborů barokních soch z našeho kostela!

 

2. Ve středu po večerní Mši sv. – modlitba breviáře.

 

3. V pátek 19.prosince – po večerní mši sv. ve třídě u fary – 18.15 hod. – setkání účastníků poutě do Svaté Země spojené s promítáním filmu. Všechny srdečně zvu!

 

4. Srdečně zvu na pouť do Mexika, v termínu: 27.02.-09.03.2020.
Přihlašovat se můžete osobně na faře, nebo v sakristii, telefonický (603487506) anebo e-mailem (fara.stitna@seznam.cz) do 29 prosince 2019! Podrobnosti na plakátku ve vývěsce anebo na naších webových stránkách. Při přihlášení je nutno složit zálohu 15.000,- Kč.

 

5. V sakristii je možno si zakoupit katolické kalendáře na příští rok, a vzadu kostela vánoční pohlednice.