AKTUALITY

( 18.8. – 25.8.2019 )

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na restaurování souborů barokních soch z našeho kostela, které činili: 25.373,-Kč!
 

2. Farní knihovna bude po celou dobu prázdnin (červenec a srpen) zavřena.
 

3. V pátek po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

 

4. U vchodu do kostela a u bočního oltáře se můžete zapojit do petice k záchraně domácí zdravotní péče.