AKTUALITY

( 17.1.2021- 24.1.2021 )

1. S ohledem na vládní opatření (od Neděle 27.12) v souvislosti s epidemií COVID-19 informují, že: bohoslužby se konají s účastí rodiny, která má Mši sv. (nahlaste mi, prosím, počet osob. Zavolejte na číslo: 603487506).

Další osoby na doplnění počtu účastníků do 10% kapacity sedících  míst, ve všední dny -není nutno hlásit.

 Kdo  se chce zúčastnit nedělní Mše sv. jako „doplnění do počtu“ – ať se mi přihlásí (telefonický, emailem anebo SMS).

 Mše sv., které v pořadu bohoslužeb nemají určenou hodinu – sloužím soukromě.

Dodržujte epidemiologická opatření (roušky a odstupy, při vstupu si, prosím, dezinfikujte ruce ).

V lavicích jsou označena místa k sezení. Členové rodiny žijící v jedné domácnosti mohou sedět společně !!!

 

2. Svaté přijímání. (venku u hlavního vchodu do kostela).
V neděli 17.1.2021 – od 11.00 – 11.20 hod.
V neděli 24.1.2021 – od 8.50 – 9.10 hod.

 

3. Dle výzvy biskupů, chci Vás poprosit a povzbudit: zůstávejme, každý večer ve 20.00 hod. propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie a za naše rodiny.

 

4. Možnost návštěvy kostela.
Kostel zůstává otevřený každý den k soukromé modlitbě od 8.00 do 16.00 hod. V kostele je vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci.

 

5. Milí farníci, upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem do farní poštovní schránky anebo na náš farní účet (3221804399/0800)!

 

6. Tříkrálová sbírka konči ve středu 20.1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary! Můžete přispět do kasičky v kostele i na dalších určených místech v obci anebo elektronickým způsobem (viz zde).

7. Příští neděli je Neděle Božího Slova. Papež František chce připomenout všem věřícím význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život.