AKTUALITY

( 20.9. – 27.9.2020 )

1. Milí farníci,
s ohledem na nové mimořádné vládní opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 ohledně shromažďování osob Vás žádám, abyste do odvolání používali roušky v interiéru kostela a dodržovali hygienická opatření!!!

 

2. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na kostel, které činily: 33.004,- Kč!

 

3. Ve středu po večerní Mši sv. v kostele – modlitba breviáře.

 

4. Oznamujeme pletařkám obvazů pro malomocné. Projekt pletení bude končit v prosinci tohoto roku. Přízi na pletení si můžete vyzvednout na faře v knihovně, bylo by dobré aby se všechna zpracovala. Hotové obvazy odevzdejte do konce listopadu vzadu v kostele.
Pán Bůh zaplať za vaši práci!

 

5. V pátek 25.9. v 18.10 hod. na faře – organizační setkání rodičů dětí, které se připravují na 1.Sv.Přijímání. Přítomnost jednoho z rodičů je povinná!

 

6. Příští neděli 27. září bude sbírka na Boží Hrob a na podporu křesťanů ve Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať za Vaše dary!

 

7. Předmanželské ohlášky: Svátost manželství hodlají uzavřít dne 26.9.2020 v naší farnosti:
Kristýna Pippalová, bytem Štítná nad Vláří č.p. 416 a Jaroslav Liška ze Štítné nad Vláří č.p. 294.
Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila v uzavření manželství, ať ji nahlásí na faře.

 

8. Prosba o proviant do arcibiskupského kněžského semináře.
Milí farníci,
obracíme se na vás s prosbou o podporu našeho kněžského semináře formou materiální sbírky. Představení semináře prosí o ovoce, zeleninu, zavařeniny a trvanlivé potraviny (brambor již mají dostatek). Můžete je nosit tento týden u nás ve Štítné na faru ve středu 23.9. od 14.00 do 18.00 hod nebo v pátek 25. 9. od 9h do 17h na Pastorační dům ve Valašských Kloboukách.
Kdo by chtěl přispět finančně, může dát obálku svému duchovnímu správci.
Každé pondělí je v kapli semináře sloužena mše sv. za všechny dobrodince.
Jménem představených semináře za vaše případné dary děkujeme.

 

9. V sakristii je možno si zakoupit katolické kalendáře na příští rok.