AKTUALITY

 
( 9.12. – 16.12.2018 )

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na Mikuláše pro postižené z Břežan! Kromě Vašich darovaných věci, jsme předali peněžitý dar od Vás ve výší: 46.200,- Kč!

 

2. Nemocné navštívím:
•V pondělí 10.12 od 8.00 hod. : Dolní Konec, Střed obce, pod Brálovou, Salajňa, Záhumení, Těšův Láz a Bytovky.
Od 15.30 hod.: Výpusta, Březová, Kráčina
•Ve středu 12.12. od 8.30 hod.: Popov, Valentov a Jestřabí.

 

3. V pondělí 10.12. 2018 v 16 hodin ve třídě u fary(!!!) – další setkání misijního klubíčka. Všechny děti jsou srdečně zvány!

 

4. V pondělí po večerní Mši sv. – modlitba breviáře.

 

5. Ve středu 12.prosince – po večerní mši sv. na faře v 18.10 hod. – setkání celé Farní rady.

 

6. V pátek 14.12. v 15.3o hod. na faře – setkání mladších ministrantů a také všech, kteří by chtěli ministrovat. Všechny srdečně zvu!

 

7. V sakristii je možno si zakoupit katolické kalendáře na příští rok, posvěcené oplátky a vzadu kostela vánoční pohlednice.

 

8. Příští neděli 16. prosince bude sbírka na kostel! Pán Bůh zaplať za Vaše dary!