ODPUSTKY 2020

Možnost získání odpustků 

V letošním roce lze získat tzv. dušičkové odpustky za splnění obvyklých podmínek (- návštěva hřbitova, – modlitba “Věřím v Boha”, – “Otče náš”, – modlitba za zesnulé,
– modlitba na úmysl Svatého Otce, – vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, – svaté přijímání).

Kvůli mimořádné situaci ovšem platí tyto výjimky:

  • dušičkové odpustky lze získat kterýchkoli 8 dní v listopadu (nemusí to být v dušičkovém oktávu 1.-8. listopadu, ale jiných 8 dní, dle vlastní volby)

Ti, kdo nemohou navštívit kostel či hřbitov (z důvodu karantény, stáří, nemoci, nebo mimořádných opatření) získají odpustky za těchto podmínek:

–  v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov
–  zříci se jakéhokoli hříchu
– vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné
– pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) před obrazem Ježíše nebo Marie; nebo vykonat  skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu

Vše o letošních dušičkových odpustcích přehledně naleznete ZDE. 

Dekret Apoštolské penitenciárie ohledně odpustků naleznete ZDE