AKTUALITY

( 18.7.- 1.8.2021 )

1. Farní kancelář a knihovna bude od 14.7. do 29.7. kvůli řádné dovolené zavřena.
V nutném případě se obraťte na Farní úřad Brumov (číslo 605 969 613).

 

2. V sakristii si můžete zakoupit knížku: „Valašské Kloboucko z nebe“ v ceně 399,-Kč.

 

3. Papež František vyhlásil poprvé Světový den prarodičů a seniorů na 25.července 2021. Jako motto zvolil ujištění: „Já jsem s vámi po všecky dny“ (Mt 28, 20), které má být příslibem naděje, kterou si mladí a senioři mohou navzájem projevovat.
Motto je zcela v duchu přání sv. Otce, aby nejstarší a nejmladší generace rozvíjela vzájemné vztahy a aby prarodiče vnímali odpovědnost za předávání víry v rodině.

 

4.V termínu od 23. do 27. srpna 2021 organizujeme přífarní tábor pro ministranty a scholu. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii. Cena je 500,-Kč.

 

5. Předmanželské ohlášky:
Svátost manželství hodlají uzavřít dne 31.7.2021 ve Štítné nad Vláří : Eliška Lysáková (Štítná 477) a Ondřej Ručka (Krnov, Dvořákův okruh 19C).
Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila v uzavření manželství, ať ji nahlásí na Farní úřad.

 

6. Milí farníci, upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem do farní poštovní schránky anebo na náš farní účet (3221804399/0800)!

 

7. Prožíváme v Církvi Rok sv. Josefa. Na základě Dekretu Apoštolské penitenciárie, jímž se uděluje daru zvláštních odpustků při příležitosti Roku svatého Josefa – budeme mít možnost v naší farnosti každou středu (je to v Církvi den zasvěcený sv. Josefu) – na konci Mše sv. tyto odpustky získávat.
Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří stav milosti posvěcující – to je být po svaté zpovědi, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
Více o možnostech získávání odpustků v roce sv. Josefa na naších webových stránkách: víz hlavní Menu – ROK SV. JOSEFA.