AKTUALITY

( 24.10.- 31.10.2021 )

1. Říjen je už tradičně měsícem růžence, a proto se bude před každou večerní mší sv. modlit růženec za doprovodu společenství lidi z konkrétních části naší farnosti. Pátky jsou vyhrazeny našim dětem a jejich rodičům.
Těším se už teď na vaši účast.

 

2. Dnes je Misijní neděle. Všem, kteří se zapojili do pečení Misijního koláče – Pán Bůh zaplať! Děkuji také za Vaše dary na sbírku na Misie!

 

3.V tomto týdnu srdečně zvu k modlitbě růžence:

Po 25.10. = Popov 2 (střed obce, Ulice, Padělky, Močidla)
St 27.10. = Jestřabí + Kochavec
Pá 29.10. = děti (růženec slavný)

 

4. Ve středu po večerní Mši sv. v kostele – modlitba breviáře.

 

5. Ve čtvrtek 28.10. farní kancelář bude zavřena.

 

6. Milí farníci, upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem do farní poštovní schránky anebo na náš farní účet (3221804399/0800)!

 

7. V sakristii je možno si zakoupit katolické kalendáře na příští rok: stolní a na čtení a také „Evangelium na každý den“ od Paulínek.

 

8. Prožíváme v Církvi Rok sv. Josefa. Na základě Dekretu Apoštolské penitenciárie, jímž se uděluje daru zvláštních odpustků při příležitosti Roku svatého Josefa – budeme mít možnost v naší farnosti každou středu (je to v Církvi den zasvěcený sv. Josefu) – na konci Mše sv. tyto odpustky získávat.
Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří stav milosti posvěcující – to je být po svaté zpovědi, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
Více o možnostech získávání odpustků v roce sv. Josefa na naších webových stránkách: víz hlavní Menu – ROK SV. JOSEFA.