Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

25.3.

2018

Květná neděle

8.00

Za+ rodiče Josefu a Františka Štěpančíkovy, +děti a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.

15.00

Křížová cesta.

Po

26.3.

 Pondělí Svatého týdne

 

 

17.30

Za+ Josefa Fojtíka, +syna Josefa, rodiče Fojtíkovy a ž. rodinu.

Út

27.3.

 Úterý svatého týdne

6.30

Za ž.+. farníky. („Tichá mše sv.)

 

 

St

28.3.

 Středa Svatého týdne

 

 

17.30

Za duše v očistci , na které nikdo jmenovitě nepamatuje.

Čt

29.3.

Zelený čtvrtek

 

 

17.30

Za+ Hedviku a Josefa Šimoníkovy, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

30.3.

 

Velký pátek

 

16.30

Křížová cesta.

17.00

Obřady Velkého pátku.

So

31.3.

Bílá sobota

8.00-19.15

Adorace u Božího hrobu.

11.45

Posvěcení velikonočních pokrmů.

19.30

Obřady Veliké noci.

Ne

1.4.

2018

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

6.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

9.30

Za+ Jana Struhaře, +rodiče Struhařovy, Indrákovy a    

ž. rodinu

11.00

Za+ Františka Tomečka (30- denní) a +Františku Tománkovu (výroční ).