Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

26.5.

2019

6. neděle velikonoční

1. Sv. Přijímání

7.30

Mše sv. na společné úmysly.

9.30

 Za děti, které přistoupí k 1. Sv. Přijímání a jejich rodiny.

15.00

Požehnání.

Po

27.5.

 Sv. Augustin z Canterbury

17.00

Májová pobožnost.

17.30

 Za poutníky na horu Butkov ze dne 18.5. a jejich rodiny.

Út

28.5.

 Sv. Emil

6.30

Za ž.+. farníky.  („tichá Mše sv.“)

 

 

St

29.5.

 Sv. Maximin

17.00

Májová pobožnost.

17.30

Za zemřelé z rodiny Maryášové a Fojtíkové s prosbou o Boží požehn. pro živé rodiny.

Čt

30.5.

Slavnost Nanebevstoupení

Páně

6.30

17.00

Na jistý úmysl. („tichá Mše sv.“)

Májová pobožnost.

17.30

Za+ Josefa Soukupa, manželku, rodič z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

31.5.

Svátek Navštívení

Panny Marie

17.00

Májová pobožnost.

17.30

 Za+ Boženu a Aloise Urbanovy z Popova (u přílež. výročí úmrtí), +vnuka Tomáše a Boží požehn. pro ž. rodinu.

So

1.6.

Sobota velikonoční

7.00

Za+ Emilii Frolešovou, +manžela, 2 syny, dceru, zetě, snachu Františku, Vincence Tomečka a Boží požehn. pro ž. rodinu.

 

 

 

Ne

2.6.

2019

7. neděle velikonoční

8.00

Za spásu duše pro +Anastázii Černíčkovou, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro celou ž. rodinu.

10.00

 Za ž. +. členy ž. růžence.