Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

26.4.

2020

3. neděle velikonoční

9.00

Za+ Aloise Davida, u přílež. nedož. 86.let, +manželku, rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu a na jistý úmysl..

                             (živé vysíláni z kostela).

10.00

Za+ bratra Petra Kolínka (výroční) a ž. rodinu.

Po

27.4.

Sv. Zita

18.00

Za ž.+. z ročníku 1940 a jejich rodiny.

Út

28.4.

Sv. Petr Chanel

 

Za ž.+. farníky.

St

29.4.

Sv. Kateřina Sienská

18.00

Za+ Miloslava Skočovského a Boží požehn. pro ž. rodinu.                                  

                           (živé vysíláni z kostela).

Čt

30.4.

Sv. Zikmund

 

Na jistý úmysl.

1.5.

 

Sv. Josef Dělník

 

18.00

Za+ Julii Kolínkovou (výroční), +syna Miroslava a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

                              (živé vysíláni z kostela).

So

2.5.

Sv. Atanáš

7.00

Na jistý úmysl.

 

Ne

3.5.

2020

4. neděle velikonoční

Pouť k poctě sv. Josefa

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

Za ž.+. Josefy z naší farnosti a ctitele sv. Josefa.

                  (živé vysíláni z kostela).