Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

26.9.

2021

26. neděle v mezidobí

8.00

Za+ rodiče Emilii a Jana Švachovy, zetě Jana a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

 Za+ rodiče Františka a Marii Urbanovy z Kochavce, vnuka Ladislava, ++ z rodiny Saňákové a Boží požehn. pro živé rodiny.

Po

27.9.

Sv. Vincenc z Pauly

17.30

Za+ Františka Cíchu (30-denní).

Út

28.9.

Slavnost sv. Václava

8.00

Za ž.+. Václavy z naší farnosti.

9.30

a+ Václava Nováka, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

St

29.9.

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 

 

Čt

30.9.

Sv. Jeroným

 

 

1.10.

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

1. pátek

8.00-17.15

Adorace.

17.30

Za+ Františka Změlíka, ++ z rodiny a ochranu P.Marie a Boží požehn. pro ž. rodinu.

So

2.10.

Sv. Kleofáš

 

 

Ne

3.10.

2021

27. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Miladu Strnadovou (30-denní).

10.00

Za+ Františka a Hedviku Zvoníčkovy a Boží požehn. pro ž. rodinu.