Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

27.9.

2020

26. neděle v mezidobí

8.00

 Za+ Anastázii Černíčkovou, u přílež. Výročí úmrtí,  +manžela a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.

Po

28.9.

sv. Václav

8.00

Za Boží milosrdenství a dar věčnosti pro ++bratry Karla a Václava Černých a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

10.00

Za ž.+. Václavy z naší farnosti.

Út

29.9.

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

6.30

Za ž.+. farníky.   („tichá Mše sv.“)

St

30.9.

Sv. Jeroným

17.30

Za+ Marii Fojtíkovou, +manžela, ++ z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

1.10.

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

8.00-16.45

16.55

Adorace.

Růženec.

17.30

Za ž.+. rodinu Liškovou.

2.10.

Sv. andělé strážní

1. pátek

16.55

Růženec (děti).

17.30

Za+ Františka Změlíka, ++ z rodiny a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

18.00-22.00

Večer Božího Slova.

 So

3.10.

Sv. Maxmilián

7.00

 Za ž.+. kněze a nová povolání.

 

Ne

4.10.

2020

27. neděle v mezidobí

8.00

 Na poděk. P.B. a P.Marii za přijatá dobrodiní s prosbou za potřebné Boží milosti, Dary Ducha sv. a ochranu P.Marie

.

10.00

Za+ Františka a Hedviku Zvoníčkovy a ž. rodinu.