Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

28.10.

2018

30. neděle v mezidobí

8.00

 Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Josefa Fojtíka, u přílež. nedož. 79. let, +rodiče, sestry a Boží požeh. pro ž. rodinu.

 

 

Po

29.10.

 Sv. Narcis

16.55

Modlitba růžence.

17.30

 Za+ Anežku Strnadovou, u přílež. 40. výročí úmrtí, +manžela ( 25.výročí  úmrtí ) a ž. rodinu.

Út

30.10.

 Sv. Marcel

6.30

Za ž.+. farníky.  („tichá Mše sv.“)

 

 

St

31.10.

 Sv. Wolfgang

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ Františka Machů od spolužáků z ročníku 1949.

Čt

1.11.

Slavnost Všech svatých

6.30

Za +dobrodince naší farnosti. („tichá Mše sv.“)

7.15 – 17.15

Adorace ukončená modlitbou za zemřelé.

17.30

Za+ Josefa Lišku, u přílež. nedož. 80. let, +manželku a Boží požehn. pro ž. rodinu.

18.15

Dušičková pobožnost. (Průvod na hřbitov).

2.11.

Vzpomínka na všechny       věrné zemřelé

 

 

17.30

  Za všechny věrné zemřelé.  (Mše sv. na hřbitově).

So

3.11.

 Sv. Martin de Porres

7.00

Na poděk. P.B. a P.Marii za 25. let společného života s prosbou za Boží požehn. a ochranu P.Marie do dalších let.

16.00

Mše sv. na společné úmysly na Kochavci.

(s nedělní platnosti)

Ne

4.11.

2018

31. neděle v mezidobí

8.00

Na poděk. P.B. a P.Marii za 85. let ž., s prosbou za dar zdraví, potřebné Boží milosti a ochranu P.Marie pro ž. rod.

10.00

 Za ž.+. členy živého růžence.