Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

28.11.

2021

1. neděle adventní

8.00

Za+ Josefa Zvonka, u přílež. 1.výročí úmrtí a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

 Za+ maminku Marii Fojtíkovou, +bratra Jana, ++ z  

 rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

29.11.

Sv. Saturnin

17.30

Za+ Tomáše Pospíšila, +manželku, syna, vnuka, příbuzné a dobrodince s prosbou o Boží požehn. a ochranu pro ž. rodinu.  („Rorátní Mše sv.“)

Út

30.11.

Sv. Ondřej

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

St

1.12.

Sv. Edmund Kampián

17.30

Za+ Stanislava Vaculíka, u přílež. 30.výročí úmrtí, +rodiče z 2 stran a dar zdraví a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro celou ž. rodinu. („Rorátní Mše sv.“)

Čt

2.12.

Sv. Bibiána

17.30

 Za+ Irenu Bystrzyckou, s prosbou za spásu její duše.

3.12.

Sv. František Xaverský

1. pátek

8.00-13.00

Adorace.

14.00

Pohřeb +Marie Miklíčkové.

17.30

Za+ řeholní sestru Petronii Štěpančíkovou, +rodiče, sourozence a Boží ochranu pro ž. rodinu.

                              („Rorátní Mše sv.“)

So

4.12.

Sv. Barbora

7.00

 Za ž.+ dobrodince naší farnosti.

Ne

5.12.

2021

2. neděle adventní

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

Za+ Elišku Zezulkovou, +manžela, syna Jaroslava a Boží požehn. pro ž. rodinu.