Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

30.12.

2018

Svátek Svaté rodiny

8.00

Za+ Josefa a Aloisii Zvoníčkovy z Pláňav, +snachu Ludmilu a ž. rodinu.

10.00

Za všechny manželské páry, které v tomto roce slaví kulaté výročí svatby.

 

 

Po

31.12.

 Sv. Silvestr I.

 

 

16.00

Mše sv. na poděk. za uplynulý rok:  za ž.+. farníky.

Út

1.1.2019

Matky Boží, Panny Marie

Nový Rok

8.00

Za+ Tomáše Urbana ( 30- denní ).

10.00

Za děti, které přistoupili k 1. Sv. Přijímání 27.5.2018 a jejich rodiny.

St

2.1.

 Sv. Basil Veliký

 

 

17.30

Za+ Jana a Emilii Švachovy, ++  z rodiny a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

3.1.

 Nejsvětější Jméno Ježíš

6.30

Za+ dobrodince naší farnosti  („tichá Mše sv.“).

 

 

4.1.

 Sv. Anděla z Foligna

1. pátek

8.00-17.15

Adorace.

17.30

Za+ Zdeňka Fojtíka, u přílež. 1.výročí úmrtí, +rodiče, bratra Josefa a Boží požehn. pro ž. rodinu.

18.10

„Hodinka odevzdanosti“.

So

5.1.

 Sv. Telesfor

7.00

Za+ Ludmilu Davidovou ( 30- denní ).

 

 

Ne

6.1.

2019

Slavnost Zjevení Páně

(Tři králové)

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

Za+ Marii Strnadovou, +rodiče Matušincovy, ++ z rodiny Vaňkové a Boží požehn. pro děti.