Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

30.6.

2019

13. neděle v mezidobí

(Pouť v Popově)

8.00

Za+ Marii Fojtíkovou, manžela, jistý úmysl a ž. rodinu.

10.00

Pouť v Popově.

 

 

Po

1.7.

 Sv. Theobald

15.00

Pohřeb +Jiřího Pavlůska.

18.30

 Za+ Miroslavu Ševčíkovou,  její  +rodiče,  +Annu  a  Josefa       

 Pavlůskovy a ž.+. rodinu.

Út

2.7.

 Sv. Ota

6.30

Za ž.+. farníky.  („tichá Mše sv.“)

 

 

St

3.7.

 Sv. Tomáš, apoštol

 

 

18.30

Na poděk. P.B. a P.Marii za 50. a 40. let ž. s prosbou o pomoc Boží a ochranu P.Marie do dalších let pro celou ž. rodinu.

Čt

4.7.

 Sv. Prokop

8.00-18.15

Adorace.

18.30

Za+ Annu Holíkovou (30-denní).

5.7.

Slavnost

sv. Cyrila a Metoděje

8.00

Za ž. +. členy ž. růžence.

9.30

  Za+ Václava Bařinku, u přílež. 10.výročí úmrtí, +rodiče a sourozence.

11.00

 Pouť na Kochavci.

So

6.7.

 Sv. Marie Gorettiová

10.00

Na poděk. P.B. a P.Marii za 60. let manželství s prosbou o Boží ochranu a pomoc do dalších let pro celou ž. rodinu.

 

 

 

Ne

7.7.

2019

14. neděle v mezidobí

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

 Za+ Josefa Zvoníčka (Popov č.17), u přílež. 5.výročí úmrtí a za Boží požehn. pro ž. rodinu.