Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

1.9.

2019

22. neděle v mezidobí

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Mše sv. na zahájení školního roku: za děti, mládež, učitele a pracovníky školy.

 

 

Po

2.9.

 Sv. Justus

 

 

18.30

Za+ Josefa Smolíka, u přílež. 1.výročí úmrtí a ž. rodinu.

Út

3.9.

 Sv. Řehoř Veliký

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

 

 

St

4.9.

 Sv. Růžena z Viterba

 

 

18.30

Za+ Anežku a Josefa Zvoníčkovy, +rodiče, 2 dcery, syna, zetě a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

5.9.

 Sv. Matka Tereza z Kalkaty

 

 

18.30

Za ž.+. členy ž. růžence.

6.9.

 Sv. Magnus

1. pátek

8.00-17.15

Adorace.

17.30

Za+ Josefa Tkadlece, dar zdraví, ochranu P.Marie a Boží požehn. pro ž. rodinu.

So

7.9.

 Sv. Melichar Grodecký

7.00

Za ž.+. kněze a za nová povolání.

 

 

 

Ne

8.9.

2019

23. neděle v mezidobí

8.00

Za ž.+. Marie z naší farnosti.

10.00

Za+ Stanislava Kolínka, u přílež. nedož. 100.let a za ž. rodinu.