Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

2.2.

2020

Svátek Uvedení Páně

do chrámu

(Hromnice)

8.00

Za+ Josefa Zvoníčka, rodiče, sourozence a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za ž.+. členy ř. růžence.

Po

3.2.

Sv. Blažej

 

 

Út

4.2.

Sv. Ondřej Corsini

17.30

Za+ Jaroslava Kolínka, +manželku, zetě Pavla, rodiče z 2 stran, jistý úmysl a Boží požehn. a dar zdraví pro ž. rodinu.

St

5.2.

Sv. Agáta

17.30

Za+ Františka Šindlera a ž. rodinu od sousedů.

Čt

6.2.

Sv. Pavel Miki a druhové

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

18.00

„Hodinka odevzdanosti“.

7.2.

Sv. Richard

1. pátek

8.00-17.15

Adorace.

17.30

 Za+ Josefa Sábu, +manželku, dceru Marii, vnučky Petru a Leonu a Boží požehn. pro ž. rodinu.

So

8.2.

Sv. Josefina Bakhita

7.00

 Na poděk. P.B. a P.Marii za 80. let ž., s prosbou za Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

 Pohřeb +Stanislava Zezulky.

 

Ne

9.2.

2020

5. neděle mezidobí

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Marii Tománkovou, dceru Marii, +rodiče Tománkovy a Fojtíkovy a Boží požehn. pro ž. rodinu.