Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

2.5.

2021

5. neděle velikonoční

Pouť k poctě

Sv. Josefa

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence

9.15

Za ž.+. Josefy z naši farnosti a ctitelé sv. Josefa

                                 (Přenos online).

10.30

Za ž.+. farníky. (Mše sv. pro děti, které se připravují na 1.Sv. Přijímání a jejich rodiče)

Po

3.5.

Sv. Filip a Jakub

17.00

Májová pobožnost.

„Po májové“

Za+ Františka Matušince, +manželku, zemřelé z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

4.5.

Sv. Florián

Adorační den farnosti.

8.00-17.00

Adorace.

17.00

Májová pobožnost.

„Po májové“

Na jistý úmysl.

St

5.5.

Sv. Gothard

15.30

Pohřeb +Jana Lysáka ze Štítné.

17.00

Májová pobožnost.

„Po májové“

Na poděk. P.B. a P.Marii za obdržené milosti s prosbou o dar zdraví a Boží požehn. do dalších let pro celou ž. rodinu.

Čt

6.5.

Sv. Jan Sarkander

6.30

Za ž.+. kněze a nová povolání.

7.5.

Sv. Benedikt II.

1. pátek

17.00

Májová pobožnost pro děti.

„Po májové“

Za+ Jana Lišku, u přílež. 1.výročí úmrtí, +rodiče a Boží požehn. pro celou ž. rodinu.

So

8.5.

Panna Maria,

Prostřednice všech milosti

11.00

 Pohřeb +Františka Černíčka ze Štítné.

 

Ne

9.5.

2021

6. neděle velikonoční

8.00

Za+ Josefa Tománka, u přílež. 1.výročí úmrtí, +manželku a ž. rodinu.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.