Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

2.8.

2020

18. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Josefa a Marii Tarabusovy, 3 zetě, snachu a dar zdraví a ochranu Boží pro ž. rodinu.

10.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

Po

3.8.

Sv. Lydie

18.30

Za+ Andělu Pinďákovou, +manžela a Boží požehn. pro 

ž. rodinu.

Út

4.8.

Sv. Jan Maria Vianney

6.30

Za ž.+. farníky („tichá Mše sv.)

St

5.8.

Posvěcení římské baziliky

Panny Marie

18.30

Za+ Aloise Šebáka od spolužáků.

Čt

6.8.

Svátek Proměnění Páně

18.30

Za+ Annu Gbelcovou, u přílež. 1.výročí úmrtí a ž. rodinu.

7.8.

 

Sv. Kajetán

1. pátek

8.00-17.15

Adorace.

17.30

Za+ Karla Raka, +rodiče z 2 stran, s prosbou o dar zdraví a Boží požehn. pro celou ž. rodinu.

So

8.8.

Sv. Dominik

7.00

Za+ Josefa Kováče, u přílež. nedož. 100.let, +manželku a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

 

Ne

9.8.

2020

19. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Otýlii Zvoníčkovou, +manžela, bratra Matěje, zetě Rostislava a dar zdraví pro celou rodinu.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.