Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

3.1.

2021

2. neděle

po Narození Páně

8.00

Mše sv. na společné úmysly.  (Přenos Mše sv. online).

10.00

Za+ Ludmilu Zvoníčkovou z Pláňav a ž.+. rodinu.

Po

4.1.

sv. Anděla z Foligna

17.30

Za+ Marii Černou, +manžela, +3 děti a Boží požehn. pro všechny žijící.

Út

5.1.

Sv. Telesfor

 

Za nemocnou osobu s odevzdáním do vůle Boží.

St

6.1.

Slavnost Zjevení Páně

Tři králové

 

Za ž.+. dobrodince naší farnosti.

17.30

Za+ Marii Liškovou, u přílež. 15. výročí úmrtí, +manžela, ++ z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.  

                              (Přenos Mše sv. online).

Čt

7.1.

Sv. Rajmund z Peňafortu

 

Za ž.+. farníky. 

8.1.

Sv. Severin

17.30

Za+ Antonína Filkorna, u přílež. 5 .výročí úmrtí, +manželku a Boží požehn. pro ž. rodinu.

 So

9.1.

Sv. Julián

7.00

 Za+ Aloise Kulíška (30-denní).

 

Ne

10.1.

2021

Svátek

Křtu Páně

8.00

  Za+ Ludmilu Matušincovou, u přílež. 10.výročí úmrtí, +manžela, +rodiče z 2 stran a ž. rodinu.

10.00

 Na jistý úmysl.     (Přenos Mše sv. online).