Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

3.5.

2020

4. neděle velikonoční

Pouť k poctě sv. Josefa

8.00

 Za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

 Za ž.+. Josefy z naší farnosti a ctitele sv. Josefa.

                  (živé vysíláni z kostela).

Po

4.5.

sv. Florián

8.00-17.40

Adorační den farnosti.  (vzájemná modlitba mezi farností a bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře).

17.40

Májová pobožnost.

18.00

Za+ Jana a Annu Tománkovy, ++švagry, švagrové a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

5.5.

Sv. Gothard

 

Za ž.+. farníky.

St

6.5.

Sv. Jan Sarkander

17.30

18.00

 

 Májová pobožnost.

Za+ rodiče Šimoníkovy, syna Ladislava, +rodiče Machů a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

7.5.

Sv. Benedikt II.

 

Za ž.+. kněze a nová povolání.

15.00

Pohřeb +Josefa Tománka ze Štítné.

8.5.

Panna Maria,

Prostřednice všech milosti

17.30

18.00

Májová pobožnost.

Na jistý úmysl.  (živé vysíláni z kostela).

 So

9.5.

Sv. Hermus

7.00

 Na poděk. P.B. a P.Marii za 25. let manželství s prosbou o Boží požehn. do dalších let pro celou ž. rodinu.

 

Ne

10.5.

2020

5. neděle velikonoční

8.00

Mše sv. na společné úmysly. (živé vysíláni z kostela).

10.00

Za+ Marii Bělejovou, u přílež. 5.výročí úmrtí a Boží požehn. pro ž. rodinu.