Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

3.10.

2021

27. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Miladu Strnadovou (30-denní).

10.00

 Za+ Františka a Hedviku Zvoníčkovy a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

4.10.

Sv. František

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ Františka Davida, +rodiče, sourozence a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

5.10.

Sv. Faustýna Kowalská

6.30

Za+ rodiče Dulíkovy a +P. Františka Dulíka

St

6.10.

Sv. Bruno

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ Františka Eliáše, +manželku a ž.+. rodinu.

Čt

7.10.

Panna Maria Růžencová

16.55

Modlitba růžence.

17.30

 Za ž.+. členy ž. růžence.

8.10.

Sv. Simeon

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Na jistý úmysl.

So

9.10.

Sv. Dionýsius a druhové

7.00

 Za+ Annu Důbravovou (30-denní).

Ne

10.10.

2021

28. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Marii Fojtíkovou, u přílež. 1.výročí úmrtí, +manžela a Boží požehn a dar zdraví pro ž. rodinu.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.