Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

3.11.

2019

31. neděle v mezidobí

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

Za+ Františka Davida, +rodiče Davidovy a Tománkovy a Boží požehn. pro ž. rodinu.

 

 

Po

4.11.

 Sv. Karel Boromejský

14.30

Pohřeb +Bohumila Polácha.

17.30

 Za+ Vladimíra Řeháka od spolužáků.

Út

5.11.

 Sv. Zachariáš a Alžběta

6.30

 Za+ Marii Fojtíkovou (Št. 366), +manžela, +2 rodiče, ++ z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu. („tichá Mše sv.“)

 

 

St

6.11.

 Sv. Leonard

 

 

17.30

Za+ rodiče Šimoníkovy, syna Ladislava a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

7.11.

 Sv. Willibrord

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

18.00

„Hodinka odevzdanosti“.

8.11.

 Sv. Gottfried

6.30

Za+ Josefa Fojtíka z Popova (č. 108), +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

 

 

So

9.11.

 Posvěcení Lateránské baziliky

 

 

 

 

 

Ne

10.11.

2019

32. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Annu Gbelcovou od spolužáků z ročníku 1936.

10.00

Za ž.+. z ročníku 1953 a jejich rodiny.