Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

5.5.

2019

3. neděle velikonoční

Pouť ke cti

Sv. Josefa

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

1. Za ž.+. Josefy z naší farnosti a ctitelé sv. Josefa.

2. Za+ Annu Štěpančíkovou, manžela Josefa, +zetě Manfreda a Boží požehn. pro ž. rodinu.

15.00

Poutní požehnání (Posvěcení náboženských předmětů).

Po

6.5.

 Sv. Jan Sarkander

18.00

Májová pobožnost.

18.30

Za+ Vojtěcha Pinďáka, +rodiče z 2 stran, 5 švagrů a dar zdraví a boží požehn. pro ž. rodinu.

Út
7.5.

 Sv. Benedikt II.

6.30

Za ž.+. farníky.  („tichá Mše sv.“)

 

 

St
8.5.

 

Panna Maria,

Prostřednice všech milosti

 

18.00

Májová pobožnost.

18.30

Za+ rodiče Fojtíkovy, +bratry, sestry, jistý úmysl a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

9.5.

 Sv. Izidor Sevillský

6.30

Na jistý úmysl.  („tichá Mše sv.“)

 

 

10.5.

 Sv. Job

17.00

Májová pobožnost.

17.30

Za+ rodiče Jana a Annu Tománkovy, 6 švagrů, 2 švagrové a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

     So 

11.5.

 Sv. Ignác z Láconi

7.00

 Za+ Aloise Maryáše ( 30- denní ).

 

 

Ne

12.5.

2019

4. neděle velikonoční

Den Matek

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Anežku Fojtíkovou z Popova, u přílež. nedož. 80. let, +manžela, ++sourozence a ž. rodinu z 2 stran.