Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

5.12.

2021

2. neděle adventní

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

Za+ Elišku Zezulkovou, +manžela, syna Jaroslava a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

6.12.

Sv. Mikuláš

17.30

Za+ Tomáše Urbana, Josefa Petrů a dar zdraví pro živé rodiny.                         („Rorátní Mše sv.“)

Út

7.12.

Sv. Ambrož

6.30

Za ž.+ dobrodince naší farnosti. („tichá Mše sv.“)

St

8.12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

17.30

Za+ Jaroslava Miklase, bratry: Milana a Josefa, +rodiče a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

(„Rorátní Mše sv.“)

Čt

9.12.

Sv. Valérie

6.30

 Za nemocné a trpící. („tichá Mše sv.“)

10.12.

Panna Maria Loretánská

17.30

Na jistý úmysl.   („Rorátní Mše sv.“)

So

11.12.

Sv. Damas I.

7.00

 Za+ Josefu Malaníkovou, u přílež. 1.výročí úmrtí a Boží

 požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

Ne

12.12.

2021

3. neděle adventní

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Františka Hnaníčka, +manželku Marii, švagry, ++ z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.

14.00-16.30

Udělování Sv. Smíření před Vánocemi.