Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

6.5.

2018

Pouť ke cti sv. Josefa

6. neděle velikonoční

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

Za ž.+. Josefy z naší farnosti a ctitelé sv. Josefa.

15.00

Poutní požehnání. ( Posvěcení náboženských předmětů).

Po

7.5.

 Sv. Benedikt II.

18.00

Májová pobožnost.

18.30

 Za Františku Machů, u přílež. 95 narozenin, +manžela a Boží požehn. pro celu ž. rodinu.

Út

8.5.

Panna Maria,

Prostřednice všech milosti

7.00 !!!

Na přímluvu P. Marie a sv. Josefa za nemocnou osobu s prosbou za dar uzdravení.  ( „tichá Mše sv.“ )

 

 

St

9.5.

 Sv. Hermus

18.00

Májová pobožnost.

18.30

Na jistý úmysl.

Čt

10.5.

Slavnost

Nanebevstoupení Páně

6.30

Za ž.+. kněze a nová povolání.

17.00

Májová pobožnost.

17.30 !!!

Za+ Otýlii Kozelkovou ( roz. Šuráňovou ) od spolužáků

11.5.

Sv. Ignác z Láconi

 ( začátek novény k Duchu sv. )

17.00

Májová pobožnost ( zvláště pro děti ).

17.30

 Za+ rodiče Fojtíkovy, syna Vojtěcha, +3 sourozence, +rodiče Holbovy a Boží požehn. pro ž. rodinu.

So

12.5.

 Sv. Pankrác

 

Duchovní obnova pro biřmovance v Břežanech

 

 

Ne

13.5.

2018

7. neděle velikonoční

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

 Za+ Jaroslava Zvoníčka, u přílež. nedož. 100. let, +manželku, bratra Matěje a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

15.00

Setkání členů ž. růžence – Májová pobožnost.