Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

10.10.

2021

28. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Marii Fojtíkovou, u přílež. 1.výročí úmrtí, +manžela a Boží požehn a dar zdraví pro ž. rodinu.

10.00

 Mše sv. na společné úmysly.

15.00

Setkání členů ž. růžence a těch, kteří by se chtěli přidat.

Po

11.10.

Sv. Jan XXIII., papež

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za Boží Milosrdenství pro +Josefa Fojtíka, +manželku Hedviku, rodiče z 2 stran, ++sourozence a Boží požehn. pro všechny žijící členy rodiny.

Út

12.10.

Sv. Radim

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

St

13.10.

Sv. Eduard

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ Ludmilu Matušincovou, +manžela a ž. rodinu.

Čt

14.10.

Sv. Kalist I.

16.55

Modlitba růžence.

17.30

 Za ž.+. 60-tníky z naší farnosti.

15.10.

Sv. Terezie od Ježíše

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ rodiče Novákovy, +rodiče z 2 stran, +dceru, zetě: Františka a Karla, s prosbou o dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

So

16.10.

Sv. Hedvika

 

 Pouť do Olomouce.

Ne

17.10.

2021

29. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Josefa Jančíka, u přílež. výročí úmrtí, +rodiče a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za+ Marii Bělejovou, +švagrovou Marii Keňovou, +rodiče Bělejovy a Zvoníčkovy a ž. rodinu.