Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

12.8.

2018

19. neděle v mezidobí

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

9.30

Za+ Andělu Tománkovou, +manžela, zetě Václava a Františka a Boží požehn. pro ž. rodinu.

11.00

Pouť v Jestřabí.

Po

13.8.

 Sv. Poncián a Hippolyt

 

 

18.30

Za+ Otýlii Zvoníčkovou, +manžela a dar zdraví a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

Út

14.8.

 Sv. Maxmilián Kolbe

6.30

Za ž.+. farníky.  („tichá Mše sv.“)

 

 

St

15.8.

Slavnost Nanebevzetí

Panny Marie

6.30

Za ž.+. dobrodince naši farnosti.  („tichá Mše sv.“)

17.30

Za+ Antonína a Lidmilu Bařinkovy, +Jana a Valérii Bařinkovy a jejich dceru Pavlínu.

Čt

16.8.

 Sv. Štěpán I. Uherský

6.30

Za všechny nemocné z naší farnosti.  („tichá Mše sv.“)

 

 

17.8.

 Sv. Myron

 

 

17.30

Za+ Petra Polácha, u přílež. nedož. 18. let a ž.+. rodinu Poláchovou a Manovou.

So

18.8.

 Sv. Helena

7.00

Za+ Marii Struhařovou ( 30- denní ).

 

 

Ne

19.8.

2018

20. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Daniela Hýbla, u přílež. 1.výročí úmrtí a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za+ Emila Holbu, u přílež. nedož. 90.let, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.