Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

14.6.

2020

11. neděle v mezidobí

8.00

Na poděk. P.B. za P.Marie za 40.let ž. za 15. let manželství, s prosbou za potřebné dary a milosti pro celou ž. rodinu do dalších let.

10.00

Za+ Jiřinu Hýblovou (J.79), u přílež. 1.výročí úmrtí, +manžela, rodiče z 2 stran a ž. rodinu.

Po

15.6.

Sv. Vít

15.00

18.30

 

Pohřeb +Marie Vašíčkové.

Za+ Aloisii a Josefa Zvoníčkovy, dceru Marii, snachu Ludmilu, +rodiče Konečné a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

16.6.

Sv. Benon

6.30

Za+ Antonína Havlíčka, +rodiče a Boží požehn. pro ž. rodinu. („Tichá Mše sv.“)

St

17.6.

Sv. Avitus

 

Ročníkové setkání kněží.

Čt

18.6.

Sv. Řehoř Barbarigo

18.30

Za+ Ladislava Staníka, Josefa a Františku Černíčkovy, jejich děti, zetě, rodinu Škubníkovou a Boží požehn. pro ž. rodinu.

19.6.

 

Slavnost Nejsvětějšího

Srdce Ježíšova

 

6.30

17.30

 

Za ž.+. farníky („tichá Mše sv.“).

Za+ Františka Lysáka, u přílež. nedož.100.let, +manželku a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

So

20.6.

Neposkvrněné Srdce

Panny Marie

7.00

Za+ Josefa Šimoníka, u přílež. 1.výročí úmrtí, s prosbou o Boží požehn. pro ž. rodinu.

 

Ne

21.6.

2020

12. neděle v mezidobí

I. Sv. Přijímání

(Den otců)

7.30

Za ž.+. hasiče z naší farnosti.

9.30

Za děti, které přistoupí k I. Sv. Přijímání a jejich rodiny.