Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

16.5.

2021

7. neděle velikonoční

8.00

Za+ Adélu Kambovou, +manžela a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za+ Anastázii Tulpovou, 2 +manželi, +syna Václava a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro  ž. rodinu.

Po

17.5.

Sv. Paschal Baylon

18.00

Májová pobožnost.

„Po májové“

Za+ Emilii a Josefa Kůželovy, rodiče z 2 stran, +děti a zetě, duše v očistci a Boží požehn. pro celou ž. rodinu.

Út

18.5.

Sv. Jan I.

 

 

St

19.5.

Sv. Petr Celestýn

15.00

Pohřeb +Marii Fojtíkové z Popova.

18.00

Májová pobožnost.

„Po májové“

Za+ Jana Lišku, u přílež. 45. výročí úmrtí, +manželku, děti a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

20.5.

Sv. Klement Maria Hofbauer

6.30

 Za ž.+. farníky („tichá Mše sv.“)

21.5.

Sv. Ondřej Bobola

17.00

Májová pobožnost pro děti.

„Po májové“

Na poděk. P.B. a P.M. za 10. let manželství s prosbou o potřebné Boží milosti a ochranu P.Marie do dalších let společného života.

So

22.5.

Sv. Rita z Cascie

7.00

Za+ Jaroslava Miklase ze Štítné od sousedů.

19.30

Vigilie Seslání Ducha Svatého.

 

Ne

23.5.

2021

Slavnost Seslání

Ducha Svatého

8.00

Za+ Aloise Urbana, u přílež. nedož. 100.let, +manželku, rodiče z 2 stran, vnuka Tomáše a ž. rodinu.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.