Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

17.11.

2019

33. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Františku Fojtíkovou, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro celou ž. rodinu.

10.00

Za+ Marii Fojtíkovou, u přílež. výročí úmrtí, +rodiče Fojtíkovy a dar zdraví pro ž. rodinu.

 

 

Po

18.11.

Posvěcení římských bazilik

Sv. Petra a Pavla

 

 

17.30

 Za+ Karla Slaběňáka a ++ z ročníku 1951 od spolužáků.

Út

19.11.

 Sv. Mechtilda

6.30

Za ž.+. farníky.  („tichá Mše sv.“)

 

 

St

20.11.

 Sv. Felix z Valois

 

 

17.30

Za+ Josefa Dabergera, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

21.11.

Zasvěcení Panny Marie

v Jeruzalémě

6.30

Na jistý úmysl. („tichá Mše sv.“)

 

 

22.11.

 

 Sv. Cecílie

 

 

 

17.30

 Za ž.+. členy sboru, scholy a varhaníky z naší farnosti.

 So

23.11.

 Sv. Klement I.

7.00

 Za+ Václava Surého (30- denní).

 

 

 

Ne

24.11.

2019

Slavnost

Ježíše Krista Krále

8.00

Za ž.+. 80- tníky z naší farnosti.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.