Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

21.10.

2018

29. neděle v mezidobí

Misijní neděle

8.00

Za+ Aloisii Lysákovou, manžela, 2 rodiče a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za+ Emilii Pinďákovou ( Popov 116 ), +manžela, rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

18.00

Mše sv. v nemocnici ve Slavičíně.

Po

22.10.

 Sv. Jan Pavel II., papež

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ Františka Černíčka, +rodiče, Veroniku Škubníkovou s prosbou za Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

23.10.

 Sv. Jan Kapistránský

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

 

 

St

24.10.

 Sv. Antonín Maria Klaret

15.00

Pohřeb +Josefa Vaňka.

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ Františka Hnaníčka, u přílež. nedož. 90. let, +manželku a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

25.10.

 Sv. Kryšpín

6.30

Za +dobrodince naší farnosti. („tichá Mše sv.“)

 

 

26.10.

 Sv. Rustik

16.55

Modlitba růžence. ( Děti )

17.30

Za+ Josefa Pinďáka ( Popov 130 ), u přílež. 1. výročí úmrtí a ž. rodinu.

So

27.10.

 Sv. Frumencius

7.00

Za+ Františka Urbana, manželku Kristýnu, +2 syny a Boží požehn. pro ž. rodinu.

 

 

Ne

28.10.

2018

30. neděle v mezidobí

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Josefa Fojtíka, u přílež. nedož. 79. let, +rodiče, sestry a Boží požeh. pro ž. rodinu.