Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

22.4.

2018

4. neděle velikonoční

8.00

Za+ Františka Davida, u přílež. 5.výročí úmrtí, +rodiče a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za skauty z naší farnosti a jejich blízké.

18.00

Mše sv. v nemocnici ve Slavičíně.

Po

23.4.

 Sv. Vojtěch

 

 

18.30

 Za+ Josefa Fojtíka od sousedů.

Út

24.4.

 Sv. Jiří

6.30

Za ž.+. farníky.  („tichá Mše sv.“)

 

 

St

25.4.

 Sv. Marek

 

 

18.30

Mše sv. za úrodu – o požehnání pro všechny zemědělce, zahrádkáře a včelaře.

Čt

26.4.

 Sv. Richarius

6.30

Za ž.+. kněze a nová povolání.  („tichá Mše sv.“)

 

 

27.4.

 Sv. Zita

17.30

 Za+ Václava Hnaníčka od spolužáků.

19.00

Modlitební setkání pro biřmovance a mládež.

So

28.4.

 Sv. Petr Chanel

7.00

 Za+ rodiče Šimoníkovy, syna, +2 rodiče a Boží požehn. pro    

 ž. rodinu.

11.00

 Svatba: Tomáš Repatý (Štítná nad Vláří č.223 ) –

               Anna Vašáková ( Štítná nad Vláří č. 295 ).

 

Ne

29.4.

2018

5. neděle velikonoční

8.00

Za+ bratra Petra Kolínka ( výročí úmrtí ) a ž. rodinu.

10.00

Za+ Marii Bělejovou a ž. rodinu.