Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

22.11.

2020

Slavnost Ježíše Krista Krále

8.00

  Mše sv. na společné úmysly.

      (Přenos mše sv. online).

 

 Za  ž.+. zpěváky,  členy  scholy,  sboru a  varhaníky  z   naší

farnosti.

Po

23.11.

Sv. Klement I.

17.30

Za+ Stanislava Bartoše, +rodiče z 2 stran, ++děti, zetě a Boží požehn. pro celou ž. rodinu.

Út

24.11.

Sv. Ondřej Dung-Lac

 a druhové

 

Za farníky.

St

25.11.

Sv. Kateřina Alexandrijská

14.00

Pohřeb +Františky Pinďákové ze Štítné.

17.30

Za+ Tomáše Pospíšila, jeho manželku, 2 syny, vnuka Tomáše, duše v očistci a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

Čt

26.11.

Sv. Silvestr

 

Za+ Aloise Polácha, u přílež. nedož. 60.let, +bratra, +rodiče a Boží požehn. pro celou ž. rodinu.

27.11.

Sv. Virgil

17.30

Za+ Marii Fojtíkovou, u přílež. výročí úmrtí, ++rodiče Fojtíkovy, ++ z rodiny Řepkové a Boží požehn. a dar zdraví pro ž. rodinu.

So

28.11.

Sv. Mansuet

7.00

 Za+ Františka Hýbla, u přílež. 45.výročí úmrtí, +manželku, syna Stanislava a Boží požehn. pro ž. rodinu.

 

Ne

29.11.

2020

1. neděle adventní

8.00

Na jistý úmysl s prosbou o dar zdraví.

10.00

Za+ Františka Strnada, rodiče, bratry: Josefa a Jana a dar zdraví a Boží požehn. pro celou ž. rodinu.               (Přenos mše sv. online).