Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

Ne

23.5.

2021

Slavnost Seslání

Ducha Svatého

8.00

Za+ Aloise Urbana, u přílež. nedož. 100.let, +manželku, rodiče z 2 stran, vnuka Tomáše a ž. rodinu.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.

Po

24.5.

Panna Maria

Matka Církve

18.00

Májová pobožnost.

„Po májové“

Za+ Josefa Tománka od sousedů.

Út

25.5.

Sv. Beda Ctihodný

6.30

 Za ž.+. farníky („tichá Mše sv.“)

St

26.5.

Sv. Filip Neri

18.00

Májová pobožnost.

„Po májové“

Za+ Stanislava Šenkeříka, Stanislava Strnada, ++ z ročníku 1942 a Boží požehn. pro živé spolužáky a jejich rodiny.

Čt

27.5.

Svátek Ježíše Krista,

nejvyššího a věčného kněze

18.00

Májová pobožnost.

„Po májové“

 Za+ Jana Kolínka (30-denní).

28.5.

Sv. Emil

17.00

Májová pobožnost pro děti.

„Po májové“

Za+ Vlastu Kostkovou (30-denní).

So

29.5.

Sv. Pavel VI., papež

7.00

Za+ Marii Zvoníčkovou (30-denní).

 

Ne

30.5.

2021

Slavnost Nejsvětější

Trojice

7.30

Za+ Josefa Soukupa, +manželku, +rodiče z 2 stran, duše v očistci a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

9.00

Za+ Vladimíra Hýbla, +rodiče, sourozence a Boží požehn. pro celou ž. rodinu.