Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

24.10.

2021

30. neděle v mezidobí

Misijní neděle

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ syna a bratra Bohumila Pukýše, u přílež. výročí úmrtí a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

25.10.

Sv. Kryšpín

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ Františka Holbu, u přílež. nedož. 90. let, +manželku, rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

26.10.

Sv. Rustik

6.30

Za dar Božího požehn. a Boží pomoc pro šťastnou hodinu smrti a přímluvu P.Marie a sv. Josefa. („tichá Mše sv.“)

St

27.10.

Sv. Frumencius

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ manžela Václava Bařinku, +syna, sestru s manželem a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

28.10.

Sv. Šimon a Juda, apoštolové

6.30

 Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

29.10.

Sv. Narcis

16.55

Modlitba růžence.

„po růženci“

Za+ Miroslava Kolínka, u přílež. nedož. 50. let a 10.výročí úmrtí, +rodiče a Boží požehn. pro ž. rodinu.

So

30.10.

Sv. Marcel

7.00

 Na jistý úmysl.

Ne

31.10.

2021

31. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Aloisii Lysákovou, +manžela, +rodiče z 2 stran, +sestry, švagry a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za ž.+. členy ž. růžence.