Aktuality

( 5.2. – 12.2.2023 )

1. Ve středu bude na faře otevřena Farní knihovna od 16.00 hod.

2. Ve čtvrtek po večerní Mši sv. v kostele– modlitba breviáře.

3. Milí farníci, upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem anebo na náš farní účet (3221804399/0800)!

4. Příští neděli 12. února bude sbírka na kostel. Pán Bůh zaplať za Vaše dary!