Aktuality

( 15.5. – 22.5.2022 )

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na kostel!

2. Rádi bychom v rámci roku rodiny pozvali všechny, pro které je rodina důležitou hodnotou a chtějí ji podporovat, na další setkání projektu „Amoris Laetitia“ do Slavičína. Začátek dnes v neděli 15.5. ve Slavičíně v kostele v 15:00 hod.!!! Více info na plakátu a webových stránkách. Těšíme se na vás.

3. V tomto týdnu, kvůli pracím v kostele, se budou konat večerní Mše sv. ve smuteční síni. Ranní budu sloužit soukromě!

4. Ve středu od 17.00 do 18.15 hod. na faře – dětí z III tř. spolu s rodiči si mohou vyzvednout oblečení na I. Sv. Přijímání a zakoupit objednané věci.

5. Farní knihovna bude otevřena ve čtvrtek od 17.00 hod.!!!

6. Ve čtvrtek po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

7.Oznámení pletařkám obvazů pro malomocné – hotové obvazy odevzdejte vzadu v kostele do 29. května.
Pán Bůh zaplať za vaši ochotu a práci!

8. Předmanželské ohlášky: Svátost manželství uzavřou v Klokočove (SR) dne 28.5. – Miroslav Vaculčík ( Štítná nad Vláří č.331 ) a Lenka Krasulová ( Klokočov č.74 ).

9. Milí farníci, upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem do farní poštovní schránky anebo na náš farní účet (3221804399/0800)!