Aktuality

( 28.5. – 4.6.2023 )

1. Nácvik děti 3.tř. na I. Sv. Přijímání bude:
– v pondělí v 12.15 hod.
– ve středu v 12.15 hod.
Drazí rodiče, prosím dohlédněte na děti, aby měly se sebou kancionály a v nich nalepené modlitby, které jste pro ně obdrželi.
Sv. Smíření pro děti 3 tř. bude v pátek od 12.00 hod.

2. Farní knihovna bude otevřena ve středu od 17.00 hod.

3. Ve středu po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

4. Ve čtvrtek po večerní Mši sv. na faře – setkání celé Farní Rady. Všechny srdečně zvu!

5. Příležitost ke Sv. Smíření pro rodiče a příbuzné děti, které přistoupí k I. Sv. Přijímání:
• Ve čtvrtek – od 17.45 – 18.20 hod.
• V pátek – od 19.30 – 20.15 hod.

6. Nemocné navštívím příští týden v pátek 9.6. od 8.30 hod. Prosím nahlaste je do neděle v sakristii.

7. Vzadu kostela jsou k vyzvednutí modlitební úmysly pro skupinky o. Pia na měsíc červen. Setkání skupinek bude ve středu 7.6. po večerní Mši sv. na faře.

8. Oznámení pletařkám obvazů pro malomocné – hotové obvazy odevzdejte vzadu v kostele do 11. června. Další příze na pletení zatím není. Pán Bůh zaplať za vaši ochotu a práci!