Dopis o. Arcibiskupovi -osnova

Dopis berte zároveň jako modlitbu za otce biskupa i za sebe a pište ho čitelně!

 • Oslovení: Otče arcibiskupe (Vážený, Milý, …)
 • Krátké představení:
  • Jmenuji se, jsem, pocházím …
  • Jak jsem prožíval víru před přípravou, „jaký jsem byl křesťan“ …
 • Jak probíhala příprava:
  • Co bylo pro mě nové, co mě posunulo, na co rád vzpomínám …
  • Co jsem si během přípravy uvědomil, kam mě příprava posunula
  • Můj biřmovací patron a proč
  • Moje duchovní heslo (verš z bible) a proč
 • Rád bych:
  • Jak bych chtěl nyní pokračovat v životě jako křesťan
  • Jak se chci zapojit do duchovního života ve farnosti
  • O co se chci dál v duchovním životě snažit
  • Jak chci předávat Ježíšovo poselství jako biřmovaný kolem sebe
 • Žádost:
  • … proto bych Vás rád požádal o udělení svátosti křesťanské dospělosti – biřmování
 • Závěr:
  • Poděkování, přání všeho dobrého, rozloučení
  • Datum
  • Vlastnoruční podpis