MODLITBA K DUCHU SV.

Duchu Svatý, prosím Tě,

za dar moudrosti, abych lépe poznával Tebe a Tvé vlastnosti,

za dar rozumu, abych lépe chápal tajemství svaté víry,

za dar umění, abych se vždy ve svém životě řídil pravdami naší víry,

za dar rady, abych ve všem hledal radu u Tebe a vždy ji našel,

za dar síly, aby mě žádný strach ani lidské ohledy neoddělily od Tebe,

za dar zbožnosti, abych vždy sloužil Tvému Majestátu se synovskou (dceřinnou) láskou,

za dar bázně Boží, abych se bál hříchu, který Tebe, můj Bože, zarmucuje a uráží…

AMEN.