1. I. NEDĚLE ADVENTNÍ

„Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“

Viz Mt 24,42-44

 

I pro mnohé z nás toto adventní období přichází „nečekaně jako zloděj“: dostali jsme se do určitého koloběhu povinností a starostí, které nás uspaly a uvedly do letargie. Letargie nezájmu „o něco dalšího“, které přece jen nemůžeme pojmout do svého života, tak naplněného od rána do večera. Nezájmu „o něco nečekaného a nového“, protože jsme si dokázali vytvořit „fungující životní styl“, denní či týdenní rozvržení úkolů. To „nečekané“ by mohlo přinést zmatek, chaos, nejistotu v našem zaběhlém systému! A proto tento advent může být nepohodlný: vyzývá nás, abychom se odpoutali od „svých systémů“, od svých běžných schémat uvažování. Vyzývá nás k přehodnocení žebříků vlastních „problémů“: nejdůležitějším problémem nejsou ty běžné každodenní starosti, ale připravenost na příchod onoho „zloděje“. Shon a hektičnost vytlačily tento problém na vedlejší kolej, pokud ne úplně: „zloděj“ nepřichází, buďme nohama na zemi, žijme přítomnost! A advent najednou převrací naše „rozumné“ priority. Přichází s výzvou: On přichází! Nečekaný a nepohodlný zloděj přichází! A nejen že přijde „jednou“, ale dokonce už teď!
 
Někteří z nás už asi měli nepříjemnou zkušenost se zloději: nečekaně byli okradeni v obchodě či v autobuse. Znenadání a náhle. Stejně tak nečekaně přichází „onen zloděj“: najednou, bez upozornění. Přibližuje se pokradmo, potichu. Jeho příchod se nedá předem odhadnout. Jeho přítomnost bývá nepovšimnuta. A kdo nevnímá „přítomnost zloděje“, nechává se okrást! Okrást ne jeho obratnou rukou, jako spíš vlastní netečností: on totiž nepřichází, aby okradl, ale aby obohatil. Může se však nechat obohatit jen ten, kdo má otevřené oči a otevřenou ruku. On se k nám přibližuje při běžných událostech: když kráčíme po ulici či nakupujeme v obchodě, když sledujeme televizi či mluvíme s dětmi. Necháme se okrást?
 
K reflexi
1. Jak vstupuji do této adventní doby?
2. Jak prožívám události všedního dne?