Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

25.12.

2022

Slavnost

Narození Páně

8.00

Za ž.+. farníky.

9.30

Za+ Marii Caletkovou, +manžela, děti a ž. rodinu.

11.00

Za+ Františka Lišku, u přílež. 15.výročí úmrtí a Boží požehn. pro ž. rodinu.

15.00

Vánoční koledování u jesliček v kostele.

Po

26.12.

Sv. Štěpán

8.00

Za+ P. Štěpána Hrdinu a ž.+. kněze.

9.30

Za+ Josefa Zezulku, u přílež. 20.výročí úmrtí, +manželku Elišku, syna Jaroslava a ž.+. rodinu Zezulkovou a Markovou.

11.00

Za+ Josefa Lišku, +rodiče z 2 stran, sourozence a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

27.12.

Sv. Jan, apoštol

 

 

St

28.12.

Svátek Svatých Mláďátek

17.30

Za+ Stanislava Holbu, u přílež. 1.výročí úmrtí a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

Čt

29.12.

Sv. Tomáš Becket

6.30

 Za ž.+. dobrodince naši farnosti.

           („tichá Mše sv.“)

17.00

Vánoční koncert.

30.12.

Svátek Svaté rodiny

17.30

 Na poděk. P.B. a P.Marii za 65. a 85.let ž. s prosbou o dar zdraví, ochranu P.Marie, +manžela, rodiče z 2 stran, +sourozence a Boží požehn. pro ž. rodinu. 

Sb

31.12.

Sv. Silvestr I.

16.00

 Na poděk. P.B., P.Marii a sv. Josefu za uplynulý rok s prosbou za Boží ochranu do Nového roku – za ž.+. farníky.

Ne

1.1.

2023

Slavnost Matky Boží,

Panny Marie

(Nový rok)

8.00

Mše sv. za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

Za+ Ludmilu Matušincovou, +manžela, zemřelé z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.