Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

24.4.

2022

2. neděle velikonoční

Svátek Božího

Milosrdenství

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

 Za ž. +. Vojtěchy z naší farnosti.

Po

25.4.

Sv. Marek, evangelista

18.30

Za+ syna Radka Šuráně a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

26.4.

Sv. Richarius

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

St

27.4.

Sv. Zita

18.30

 Za+ Stanislava Tománka, +rodiče z 2 stran, +sourozence a ochranu P.Marie a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

28.4.

Sv. Petr Chanel

6.30

 Za+ Aloise Bližňáka (30-denní).    („tichá Mše sv.“)

29.4.

Sv. Kateřina Sienská

17.30

 Za+ manžele Miklasovy z Jestřabí u přílež. 1.výročí úmrtí, +rodiče a Boží požehn. pro ž. rodinu.

 

Sb

30.4.

 

Sv. Zikmund

7.00

 Za+ Františka Tkadlece (30- denní).

12.00

 Svatba: Marcel Zavadil (Nám. Míru č.p. 12, Zlín) -

               Pavla Mitášová (Popov č.p. 8)

Ne

1.5.

2022

3. neděle velikonoční

Pouť k poctě

Sv. Josefa

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence

10.00

Za ž.+. Josefy z naši farnosti a všechny ctitelé sv. Josefa.

14.30

Slavnostní požehnání.