Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

25.9.

2022

26. neděle v mezidobí

FARNÍ DEN

9.30

Za ž+. hasiče z naší farnosti a jejích rodiny.

(Mše sv. na hřišti).

Po

26.9.

Sv. Kosma a Damián

17.30

Za+ Marii Florešovou, +manžela, rodiče z 2 stran, 2 švagry a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

27.9.

Sv. Vincenc z Pauly

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

St

28.9.

Sv. Václav

8.00

Za+ rodiče Jana a Emilii  Švachovy a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za ž.+. Václavy z naší farnosti.

Čt

29.9.

Sv. Michael, Gabriel a Rafael, archandělů

17.30

Za Jana a Marii Fojtíkovy, zemřelé z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.

30.9.

Sv. Jeroným

17.30

 Za+ Marii Miklíčkovou, u přílež. nedož. 90.let, +rodiče a bratra.

Sb

1.10.

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

7.00

 Za+ Stanislava Štěpančíka (30-denní).

Ne

2.10.

2022

27. neděle v mezidobí

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Hedviku Zvoníčkovy, u přílež. 15.výročí úmrtí, +manžela Františka a Boží požehn. pro ž. rodinu.