Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

28.8.

2022

22. neděle v mezidobí

8.00

Za+ rodiče Ludmilu a Štěpána Zvoníčkovy, +zetě: Miloslava a Vladimíra a Boží požehn. pro celou ž. rodinu.

10.00

Za+ Marii Šebákovou, u přílež. výročí úmrtí, +manžela Jana (nedož. 95. let), +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

29.8.

Umučení sv. Jana Křtitele

18.30

Za+ Petra Polácha, +sestru Marušku, +prarodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

30.8.

Sv. Fiakr

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.)

St

31.8.

Sv. Rajmund

17.30 !!!

Za potřebné dary a milosti pro děti, mládež, učitele a pracovníky školy u přílež. zahájení nového školního roku.

     (Posvěcení aktovek a požehnaní   

                         prvňáčkům).

Čt

1.9.

Sv. Jiljí

17.30 !!!

 Za+ Annu Gbelcovou, +manžela Aloise, +rodiče z 2 stran, sestru Marii, +švagra a Boží požehn. pro celou ž. rodinu.

2.9.

Sv. Justus

1. pátek

8.00-17.15

 Adorace.

17.30

 Za+ Emila Holbu, u přílež. 10. výročí úmrtí, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Sb

3.9.

Sv. Řehoř Veliký

7.00

 Na jistý úmysl.

Ne

4.9.

2022

23. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Jana Šebáka, u přílež. 10.výročí úmrtí, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za ž.+. členy ž. růžence.