Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

27.11.

2022

1. neděle adventní

8.00

Za+ Marii Fojtíkovou, u přílež. 5.výročí úmrtí, +tatínka, ++rodiče Fojtíkovy a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za+ Václava Šmotka, u přílež. 1.výročí úmrtí, +manželku a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

28.11.

Sv. Miloslav

17.30

Za+ manžela Jaroslava Miklase, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu. 

                        (Rorátní Mše sv.)

Út

29.11.

Sv. Saturnin

6.30

Za+ Annu Sábovou (30-denní). („tichá Mše sv.“)

St

30.11.

Sv. Ondřej, apoštol

17.30

Za+ švagra Františka Lišku, rodiče z 2 stran a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu z Ostravy.                (Rorátní Mše sv.)

Čt

1.12.

Sv. Edmund Kampián

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

2.12.

Sv. Bibiána

1. pátek

8.00-17.15

 Adorace.

17.30

 Za+ rodiče Kulíškovy (Štítná 244), +rodiče z 2 stran, +sourozence a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro celou ž. rodinu.     

                      (Rorátní Mše sv.)

Sb

3.12.

Sv. Silvestr

7.00

 Za+ Františku Fojtíkovou, rodiče, zemřelé z rodiny a dar zdraví a ochranu P.Marie pro celou ž. rodinu.

Ne

4.12.

2022

2. neděle adventní

8.00

Za+ Josefa Zvonka, u přílež. výročí úmrtí, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.