Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

29.1.

2023

4. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Františka Davida, u přílež. nedož. 85. let, dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

 Za+ Marii Tománkovou, dceru Marii, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

30.1.

Sv. Martina

17.30

Za+ Václava Šenkeříka od spolužáků ročník 1949.

Út

31.1.

Sv. Jan Bosco

6.30

Za ž.+. dobrodince naši farnosti.  („tichá Mše sv.“)

St

1.2.

Sv. Pionius

17.30

Za+ Annu Sábovou od ž. růžence.

Čt

2.2.

Svátek Uvedení Páně

do chrámu

6.30

Za ž.+. farníky („tichá Mše sv.“)

17.30

Za+ Jaroslava Kolínka, +manželku Boženu, +rodiče z 2 stran, +zetě: Josefa a Pavla a Boží požehn. pro ž. rodinu.

3.2.

Sv. Blažej

1. pátek

8.00-17.15

 Adorace.

17.30

 Za+ Vladislava Lorence, u přílež. 1.výročí úmrtí a Boží požehn. pro ž. rodinu.

18.15

 „Hodinka odevzdanosti“.

Sb

4.2.

Sv. Ondřej Corsini

7.00

 Za+ Františka Černíčka, u přílež. výročí úmrtí, +manželku, zemřelé z rodiny a Boží požehn. a ochranu Panny Marie pro ž. rodinu.

Ne

5.2.

2022

5. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Josefa Bařinku, u přílež. 1.výročí úmrtí, +rodiče, +dceru Marii a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za ž.+. členy ž. růžence.