Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

26.2.

2023

1. neděle postní

8.00

Za+ Anastázii Blanařovou, u přílež. výročí úmrtí a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.

15.00

 Křížová cesta.

Po

27.2.

Sv. Gabriel od Bolestné P.M.

17.30

Za+ Marii Urbanovou, u přílež. 10.výročí úmrtí, +manžela Stanislava, dceru Ludmilu, 2 zetě, vnuka a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

28.2.

Sv. Roman

6.30

Za ž.+. farníky („tichá Mše sv.“)

St

1.3.

Sv. Suitbert

17.30

O Boží Milosrdenství pro bratry Karla a Václava Černých a Boží ochranu pro všechny žijící z rodiny.

18.10

„Hodinka odevzdanosti“.

Čt

2.3.

Sv. Simplicius

6.30

Za ž.+. dobrodince naši farnosti.

        („tichá Mše sv.“)

3.3.

Sv. Kunhuta

 

1. pátek

8.00-16.45

 Adorace.

17.00

 Křížová cesta.

17.30

 Za+ Marii Hnilovou, +manžela a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Sb

4.3.

Sv. Valburga

7.00

 Za+ rodiče Borošovy, +syna Františka, +zetě Ladislava, nemocné vnuky a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Ne

5.3.

2023

2. neděle postní

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

Za+ Tomáše Urbana, u přílež. nedož. 50. let a ochranu Boží a dar zdraví pro ž. rodinu.

15.00

 Křížová cesta.