Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

30.1.

2022

4. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Jaroslava Lysáka, +manželku, +rodiče z 2 stran, nemocnou osobu a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

 Za+ Anežku Fojtíkovou z Popova, u přílež. 10.výročí úmrtí, za+ manžela Josefa- u přílež,. nedož.90 let, rodiče z 2 stran, +sourozence a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

31.1.

Sv. Jan Bosco

17.30

Za+ Jaroslava Kolínka, +manželku, zetě: Josefa a Pavla, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu a jistý úmysl.

Út

1.2.

Sv. Pionius

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

St

2.2.

Svátek Uvedení Páně

do chrámu

Hromnice

6.30

Za ž.+. dobrodince naši farnosti. („tichá Mše sv.“)

17.30

Za ž.+. členy ž. růžence.

Čt

3.2.

Sv. Blažej

17.30

 Za+ Václava Šmotka od spolužáků.

4.2.

Sv. Ondřej Corsini

8.00-17.15

Adorace.

17.30

Za+ Marii Hnilovou z Jestřabí, +manžela a Boží požehn. pro ž. rodinu.

So

5.2.

Sv. Agáta

7.00

 Za+ Františka Cíchu, u přílež. nedož. 97. let, +manželku, rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Ne

6.2.

2022

5. neděle v mezidobí

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Marii Tománkovou, +manžela, dceru Marii, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.