Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

1.1.

2023

Slavnost Matky Boží,

Panny Marie

(Nový rok)

8.00

Mše sv. za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

Za+ Ludmilu Matušincovou, +manžela, zemřelé z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

2.1.

Sv. Basil Veliký

17.30

Za+ rodiče Emilii a Jana Švachovy, +zetě Jana a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

3.1.

Nejsvětější Jméno Ježíš

6.30

Za ž.+. dobrodince naši farnosti. („tichá Mše sv.“)

St

4.1.

Sv. Anděla z Foligna

17.30

Za+ Václava Nováka, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

5.1.

Sv. Telesfor

6.30

Za ž.+. kněze a nová povolání. („tichá Mše sv.“)

18.00

„Hodinka odevzdanosti“.

6.1.

Slavnost Zjevení Páně

1. pátek

6.30

 Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

7.00-17.15

 Adorace.

17.30

 Za+ Jaroslava a Jaroslavu Urbanovy, +rodiče z 2 stran a Boží ochranu pro ž. rodinu.

Sb

7.1.

Sv. Rajmund z Peňafortu

7.00

 Za+ Marii Struhařovou (30- denní).

Ne

8.1.

2023

Svátek

Křtu Páně

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Jana Fojtíka, +manželku, zemřelé z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.